BCS Obsluga Biznesu
 • konsultacje prawne (opinie i porady)
 • przygotowywanie umów oraz porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi
 • sprawy sporne i dochodzenie należności; cesje wierzytelności
 • postępowanie polubowne
 • tworzenie nowych podmiotów wraz z czynnościami rejestrowymi; przekształcenia prawne przedsiębiorstw
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  kontrola ksiąg i doradztwo podatkowe
 • doradztwo finansowe: ocena zdolności kredytowej oraz przygotowanie dokumentacji
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania (leasing, kredyt, fundusze specjalne)
 • zakres doradztwa: prawo cywilne, handlowe, podatkowe, budowlane, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjne, ochrona konkurencji, karno-skarbowe