BCS Obsluga Biznesu

Zakres usług

UWAGA: Porada jest usługą płatną, polegającą na udzieleniu przez Doradcę odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta i związane z konkretnym problemem gospodarczym. Porada stanowi formę doradztwa i nie zawiera elementów analizy problemu.
  • plany strategiczne zawierające misję rozwoju przedsiębiorstwa
  • badanie i analiza sytuacji organizacyjno - finansowej przedsiębiorstwa
  • opracowywanie biznesplanów operacyjnych oraz analiz problemowych przedsięwzięcia
  • tworzenie planów zarządzania marketingowego
  • behawioralna i wskaźnikowa ocena ryzyka planowanych projektów ,nadzór nad realizacją projektu lub zarządzanie projektem (przedsięwzięciem)
  • konsulting w zakresie PR oraz komunikacji wewnętrznej firmy
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych wraz ze sporządzaniem wniosków
  • treningi szkoleniowo - zadaniowe dla pracowników (księgowość, informatyczne systemy wspomagania decyzji)